Beroeps verkeersregelaar

De cursist wordt opgeleid om het verkeer op een veilige wijze te regelen. De opleiding verkeersregelaar is bestemd voor iedere organisatie die te maken krijgt met werkzaamheden waarbij het regelen van het verkeer van belang is.De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Wij leren de cursist alles over aansprakelijkheid, wetgeving, veiligheid, kennis van de stopafstanden, verkeersregels en verkeerstekens. Het theoriegedeelte wordt afgesloten met een examen waarna de cursisten de theorie in de praktijk gaan brengen. De praktijkoefening zal plaatsvinden op een kruising in de buurt van de opleiding locatie. De praktijkinstructeur zal de cursisten voorbereiden op hun taak waarna de cursisten zelf de praktijk gaan ervaren.
Met het uiteindelijke doel om de cursist op het praktijkexamen te toetsen op het zelfstandig en veilig regelen van het verkeer op een kruising.

Theorie:

  • Aansprakelijkheid
  • Eigen veiligheid en de veiligheid van de weggebruiker
  • Inzicht in verkeersgedrag
  • Kennis van stopafstanden
  • Geven van begrijpelijke opdrachten aan verkeersdeelnemers
  • Omgaan met agressie
  • Reglement verkeersregels en verkeerstekens
  • Wegenverkeerswet
  • Veiligheidskleding

Praktijk:

  • Verkeer regelen op een kruising