Evenementen Hulpverlener

Evenementen Hulpverlener

Toegenomen vrije tijd, economisch welvaren en een grote mate van mobiliteit zijn de ingrediënten voor de huidige populariteit van (massa)evenementen. Er is in relatief korte tijd een omvangrijke markt voor evenementen ontstaan.

In het algemeen spraakgebruik wordt het begrip publieksevenement breed opgevat. Een evenement kan van alles zijn, variërend van sportwedstrijden, straattheater, braderieën en straatconcerten tot wielerronden. Nederland kent per jaar naar schatting zo’n 10.000 evenementen. Sommige evenementen beginnen op kleine schaal en groeien uit (zoals Dance Valley en het Rotterdamse Zomercarnaval) tot jaarlijks terugkerende mega-events.

Evenementen brengen zekere risico’s voor de veiligheid van het publiek met zich mee. Het gaat om situaties waarin:

1. Een verzameling mensen zich in een bepaald tijdvak in (naar en van) een (meestal) begrensde en openbaar toegankelijke inrichting of terrein bevindt of beweegt.
2. Individuen uit deze verzameling geen arbeidsrelatie hebben met de (rechts)persoon die het evenement organiseert.
3.De verzameling mensen herkenbaar is en individuen uit deze verzameling soortgelijke risico’s ondervinden.

En dan kan het soms goed mis gaan.

In toenemende mate krijgen organisatoren en hulpverleners ook te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Vooral op jonge leeftijd kunnen de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik voor de ontwikkeling van de jongvolwassenen ernstig zijn. Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. Hulpverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten.
Daarnaast is er sprake van een toenemende terrorismedreiging, ook in Nederland. Strategische of symbolische plaatsen kunnen doelwit zijn van aanslagen. Maar ook plekken waar veel mensen komen, zoals evenementenlocaties.

Het belangrijkste kenmerk van een evenement is de grote verzameling van mensen en de (veelal) korte tijd van voorbereiding. De organisatie van de hulpverlening moet daarop ingericht zijn in kwantitatieve en kwalitatieve zin.

Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden zijn:

 • Proactieve Evenementenzorg
 • Persoonlijke Veiligheid
 • Evenementen Veiligheid
 • Brandveiligheid
 • Ontruiming
 • Communicatie
 • Acute Zorg
 • Basis Zorg Alcohol- en Drugsincidenten
 • Teamleider EHV (optioneel)

Toelatingseisen

 • Minimaal 18 jaar
 • Geldig Diploma/Certificaat EHBO- 1e Hulp (ongeacht organisatie).
 • Geldig Diploma/Certificaat Reanimatie/AED (ongeacht organisatie).
 • Fysiek en mentaal over een goede conditie te beschikken.
 • Ervaring in de Evenementenhulpverlening is een pre.
 • Bekend zijn met de ABCDE-methodiek is een pre

Certificering

De certificatieregeling ‘Evenementen Hulpverlener” voorziet in de groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden voor wat betreft het herkennen van een middel en het verlenen van eerste hulp. Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat “Evenementen Hulpverlener” beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Om de objectiviteit van het examen te waarborgen, wordt dit afgenomen door een examenbureau dat onafhankelijk opereert van het instituut dat de opleiding heeft verzorgd.

Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een certificaat van vakbekwaamheid (ook wel “persoonscertificaat” genoemd) voor het vakbekwaamheidsprofiel “Evenementen Hulpverlener” (toepassingsgebied).

De onderscheidende kenmerken van een certificaat van vakbekwaamheid ten opzichte van een diploma, attest of getuigschrift zijn:

 • Het certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur, waarna het zijn kwalificerende status verliest;
 • De certificaathouder is verplicht zijn vakbekwaamheid te onderhouden gedurende de certificatieperiode en dit aan te tonen;
 • Tijdens de geldigheidsduur van het certificaat staat de houder ervan onder toezicht van de instantie (certificatie-instelling) die het certificaat heeft toegekend.

Extra informatie

Duur:            24 uur, examen
Herhaling:    8 uur per jaar
Inclusief:      lesmateriaal en examen aanvraag
Kosten:        Op aanvraag
Geldigheid:   2 jaar, wordt verlengd bij volgen van jaarlijkse bijscholing.
Leeftijd:        18 jaar

De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers