Acute Zorg bij Alcohol en Drugs incidenten

1e hulpverlener Acute Zorg Alcohol en Drugsincidenten

In toenemende mate krijgt de 1e hulpverlener te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op evenementen, maar ook steeds vaker tijdens uitgaan en in zijn directe omgeving.

Alcohol- en druggebruik kan problematische vormen aannemen en leiden tot ernstige verstoringen in de gezondheid van het slachtoffer. Met name op jonge leeftijd kunnen de gevolgen van alcohol- en druggebruik voor de ontwikkeling van de jongvolwassenen ernstig zijn.

Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. 1e Hulpverlener moet dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten. Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, ambulancepersoneel, huisartsen en verplegers en met name ook hulpverleners op evenementen zijn voorbeelden van personen die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van overmatig drank- en drugsgebruik.

Toelatings Eisen

 • Minimaal 18 jaar
 • Geldig Diploma/Certificaat EHBO- 1e Hulp (ongeacht organisatie).
 • Geldig Diploma/Certificaat Reanimatie/AED (ongeacht organisatie).
 • Fysiek en mentaal over een goede conditie te beschikken.
 • Ervaring in de Evenementenhulpverlening is een pre.
 • Bekend zijn met de ABCDE-methodiek is een pre

Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden zijn:

 • Safe Practise & Safe Care (algemeen)
 • Safe Practise & Safe Care (veiligheid-hygiëne)
 • Airway – Alertness
 • Breathing – Ventolation
 • Circulation & Control of Hemorrage
 • Disabillity
 • Exposure

Extra Informatie

Duur:            24 uur, examen
Herhaling:   8 uur per jaar
Inclusief:      lesmateriaal, examenaanvraag
Kosten:        Op aanvraag
Geldigheid:  2 jaar, wordt verlengd bij volgen van jaarlijkse bijscholing
Leeftijd:        18 jaar

De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers

Certificaat

De certificatieregeling ‘Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’ voorziet in de groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden voor wat betreft het herkennen van een middel en het verlenen van eerste hulp. Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat “Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten” beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Om de objectiviteit van het examen te waarborgen, wordt dit afgenomen door een examenbureau dat onafhankelijk opereert van het instituut dat de opleiding heeft verzorgd.

Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een certificaat van vakbekwaamheid (ook wel “persoonscertificaat” genoemd) voor het vakbekwaamheidsprofiel “Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten” (toepassingsgebied).

De onderscheidende kenmerken van een certificaat van vakbekwaamheid ten opzichte van een diploma, attest of getuigschrift zijn:

 • Het certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur, waarna het zijn kwalificerende status verliest;
 • De certificaathouder is verplicht zijn vakbekwaamheid te onderhouden gedurende de certificatieperiode en dit aan te tonen;
 • Tijdens de geldigheidsduur van het certificaat staat de houder ervan onder toezicht van de instantie (certificatie-instelling) die het certificaat heeft toegekend.