Eerste hulp bij sportongevallen

Eerste Hulp Bij Sportongevallen

Veiligheid en preventie
Preventie wordt vaak onderverdeeld in de volgende drie fasen:

 • Primaire preventie: het voorkomen van een sportletsel
 • Secundaire preventie: het voorkomen van erger, waarbij goede eerste hulp een zeer belangrijke maatregel is
 • Tertiaire preventie: het voorkomen van herhalingen.

Het is met name de aandacht voor de preventieve maatregelen waarop de eerstehulpverlener de sporter kan wijzen.


Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden zijn:

 • Sportletsels
 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen
 • Stoornis in het bewustzijn
 • Stoornis in de ademhaling
 • Stoornis in de bloedsomloop
 • Letsels van de huid
 • Letsels van spieren en pezen
 • Letsels van botten en gewrichten
 • Letsel aan het hoofd
 • Warmteletsels
 • Koude letsels
 • Organisatie van de eerste hulp bij sportevenementen
 • Overzicht beschermende materialen per sport
 • Verband- en hulpmiddelen

Certificaat

Het Certificaat geeft aan dat uw kennis en vaardigheden op het gebied van Eerste Hulp bij sportongevallen en voldoet aan de eindtermen van Het Oranje Kruis.

Het Certificaat kan actueel gehouden worden door het iedere 2 jaar te her certificeren. In die periode houdt u uw kennis op peil door jaarlijks nascholing te volgen.

Bent u al in bezit van een diploma Eerste Hulp, wordt deze module toegevoegd.

Extra Informatie

Duur:           10, oefening en compentietoets.

Herhaling:  4 uur per jaar

Inclusief:     Lesboek en certificaat Oranje Kruis

Kosten:        Op aanvraag

Geldigheid: 2 jaar, wordt verlengd bij volgen van jaarlijkse bijscholing.

Leeftijd:      Jaar dat je 16 wordt.

De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers